Professional Services

פתרונות תשתית וגיבוי, וירטואליזציה ומוצרים נלווים, מערכות אחסון, מערכות שרתים, מערכות פתוחות - תשתית ותוכנה, מערכות ענן.

תשתית וגיבוי

 • תכנון והתקנת מערכות גיבוי של Veeam
 • תכנון והתקנת מערכות גיבוי של Commvault
 • תכנון והתקנת מערכות גיבוי של Commvault Hyperscale-X
 • תכנון והתקנת מערכות אחסון לגיבוי של Netapp כגון E-Series
 • סיוע ותכנון גיבויים ביחד עם הלקוחות להגדרות הגיבוי לאחסון + טייפ גיבוי + ענן במידת הצורך
 • תמיכה ותחזוקה של מערכות גיבוי בכל הלקוחות

תשתית וירטואליזציה ומוצרים נלווים

 • תכנון והתקנת מערכות ווירטואליזציה של VMware vSphere
 • הקמת Clusters והסבת סביבות למערכות חדשות
 • תכנון והתקנת מערכות VMware SRM
 • תכנון והתקנת מערכות VMware vSAN
 • תכנון והתקנת מערכות VMware Horizon View (VDI)
 • תכנון והתקנת מערכות VMware vROPS לניטור סביבת ווירטואליזצייה
 • שדרוגי סביבות ווירטואליזציה קיימות
 • תכנון והתקנת מערכות EnsureDR
 • תכנון והקמה של סביבת Nutanix

מערכות אחסון

 • תכנון והתקנת מערכות אחסון של NetApp מכל הסוגים
 • תכנון והתקנת מערכות Metro Cluster
 • תכנון והתקנת מערכות SMBC, יכולת חדשה של NetApp
 • הפעלת יכולות הרפלקציות של NetApp
 • הפעלת יכולות הגיבוי של NetApp , Snap Vault / Snap Lock
 • תמיכה בכל מערכות NetApp בכל הגרסאות
 • שדרוגי מערכות NetApp בכל הגרסאות
 • טיפול בתקלות ותמיכה בכל המערכות והלקוחות

מערכות שרתים

 • תכנון והתקנת מערכות שרתי Lenovo Rack
 • תכנון והתקנת מערכות שרתי Lenovo Flex
 • תכנון התקנה + הטמעה של מערכות Lenovo xClarity לשליטה וניטור שרתי ומארזי Lenovo
 • תכנון והתקנות תקשורת של מערכות Flex וחיבורם לרשת הלקוח
 • תכנון והתקנת מערכות שרתי Fujitsu Rack
 • תכנון התקנה + הטמעה של מערכות Lenovo Fujitsu ISM לשליטה וניטור שרתי Fujitsu

מערכות פתוחות – תשתית

 • תכנון והתקנת מערכות שרתי HPC מבוססים מערכות Linux Open Source
 • תכנון והתקנת מערכות שרתי HPC מבוסס Nvidia GPU עם Linux
 • תכנון והקמת סביבות Nvidia DGX במערכות HPC
 • תכנון והקמת מערכות תקשורת מהירות 100 / 200 gb עבור מערכות HPC
 • תכנון והקמת מערכות תקשורת Infiniband מהירות 200 / 400 gb עבור מערכות HPC
 • הקמת מערכות אחסון מבוססות קוד פתוח למערכות HPC (ZFS / Luster ועוד)
 • תמיכה במערכות HPC בלקוחות

מערכות פתוחות – תוכנה

 • תכנון והתקנת מערכות תיזמון הרצות לחוקרים מערכות Linux Open Source
 • תכנון והתקנת מערכות תיזמון הרצות לחוקרים מערכות Linux Open Source עם Nvidia וכל כלי הייצרן לתחום הזה
 • תכנון והתקנת מערכות ניטור לסביבות HPC
 • תכנון והתקנת מערכות הפצה למערכות ושרתי HPC
 • תמיכה בחוקרים ובלקוחות בהרצות Docker + Containers
 • שדרוגי מערכות והתקנות כלים ותוכנות לשיפור המערכות לחוקרים

מערכות ענן

 • הסבת לקוחות וסביבות דוא”ל ל Office 365
 • הסבת לקוחות וסביבות Active Directory ל AZUR AD בשיתוף פעולה עם חברת U-B Tech
 • הקמות וסביבות VDI בענן AZUR בשיתוף פעולה עם חברת U-B Tech
 • הקמות סביבות HPC וחיבור מערכות HPC קיימות לכל סוגי העננים
 • מתן אפשרות למענה ללקוחות למעבר מלא \ חלקי לענן AZUR / AWS בשיתוף פעולה עם חברת U-B Tech / Cloud Bazz
 • הסבת לקוחות לפתרות ענן מקומיים בשיתוף פעולה עם One1 Cloud